Львів у Вікіпедії → Львів на карті →
nvІнститут біології тварин НААН

Адреса: вул. Василя Стуса, 38, м. Львів, 79034,

Тел.факс: +380-32-270-23-89

E-mail: inenbiol@mail.lviv.ua

Веб-сайт: inenbiol.com

Інститут біології тварин НААН (заснований 3 листопада 1960 року) -провідний науково-дослідний заклад у галузі тваринництва та ветеринарної медицини; головний науково методичний центр в Україні з питань фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин; виконавець комплексної програми “Фундаментальних і прикладних досліджень що до наукового забезпечення розвитку галузей агропромислового комплексу України на 2006-2010 рр.” Української академії аграрних наук.

Як головна установа та науково методичний центр “Фізіологія тварин” інститут координує виконання науково-технічної програми “Фізіолого-біохімічні основи збереження здоров’я та висока продуктивності тварин”, виконавцями якої є понад десять провідних наукових установ системи Української академії аграрних наук, Міністерства аграрної політики України та Міністерства освіти і науки України: Інститут тваринництва НААН, Інститут тваринництва центральних районів НААН, Інститут рибного господарства, Інститут землеробства і тваринництва західного регіону НААН, Інститут кормів НААН, Буковинський інститут АПВ НААН, Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова, Тернопільський інститут АПВ НААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології, Інститут свинарства НААН, Інститут ветеринарної медицини НААН, Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААН.

Директором Інституту біології тварин НААН з 2001 р. та керівником НВЦ з вивчення пріонних інфекцій є доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Влізло Василь Васильович.

Інститут співпрацює з рауковими установами Австрії, Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Франції, Чехії, Польщі, Словаччини, |Росії, Білорусії.

Основними напрямами наукової діяльності Інституту біології тварин НААН є вивчення біологічних основ росту та розвитку тварин, обміну речовин та енергії у сільськогосподарських тварин, розробка біотехнологічних методів підвищення відтворю вальної здатності тварин, вивчення молекулярних механізмів формування імунного потенціалу у тварин та розробка способів одержання екологічно чистих продуктів харчування. При інституті створено єдиний у державі науково-виробничий центр (НВЦ) з вивчення пріонних інфекцій, який координує дослідження з епізоотології пріонних інфекцій тварин, розробляє методи діагностики, профілактики та заходи боротьби з трансмісивними спонгіформними енцефалопатіями.

В інституті працюють 2 академіки і 3 член -кореспонденти НААН, 16 докторів наук та 65 кандидатів наук Підготовка наукових кадрів проводиться через аспірантуру та докторантуру (за спеціальностями: “біохімія”, “фізіологія людини і тварини”, “біотехнологія”, “розведення і селекція” та докторантура за спеціальністю ” біохімія”)

При інституті функціонує спеціалізована рада Д.35.368.01 для захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю “біохімія” на здобуття вченого ступеня доктора і кандидата біологічних, ветеринарних та сільсько-господарських наук.


Розташування на карті:

Подібні компанії:

Ваш відгук буде першим

Додати відгук про компанію